Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  11luyen_chu_o.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KT HINH 6 C1 MOI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đình Lợi (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:24' 06-01-2012
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Ma trận đề kiểm tra hình học 6
  Chương 1 ( bài số 1)
  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Điểm, đường thẳng
  Biết khái điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng. Biết sử dụng các kí hiệu (, (
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm - Tỉ lệ%
  2
  1
  
  
  
  2
  1=10%
  
  Ba điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua hai điểm
  Biết khái ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm - Tỉ lệ%
  2
  1
  
  
  
  2
  1 =10%
  
  Tia, đoạn thẳng
  
  nhận biết một tia, một đoạn thẳng, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm - Tỉ lệ%
  
  4
  2
  
  
  4
  2 =20%
  
  Điểm nằm giữa hai điểm, trung điểm của đoạn thẳng
  
  
  Vận dụng hệ thức khi M nằm giữa hai điểm A và B thì AM +MB =AB và ngược lại để tính độ dài đoạn thẳng và chỉ ra điểm là trung điểm của một đoạn thẳng
  
  
  Số câu
  Số điểm - Tỉ lệ%
  
  
  3
  4
  1
  2
  4
  7 =60%
  
  Tổng số câu
  Tổng điểm
  - Tỉ lệ %
  3
  2 = 20%
  4
  2 =20%
  4
  4=40%
  1
  2 = 20%
  12
  10 = 100%
  
  
  đề bài
  Câu 1: (1 điểm) Cho hình 1 hãy dùng kí hiệu để viết:
  a) Điểm A thuộc đường thẳng nào?
  b) Điểm B thuộc đường thẳng nào?
  Câu 2: (1 điểm) Cho hình 1:
  a) Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng.
  b) Kể tên 2 bộ ba điểm không thẳng hàng.
  Câu 3: (2 điểm) Cho hình 2:
  a) Kể tên các tia không trùng nhau.
  b) Kể tên các tia trùng nhau gốc A.
  c) Kể tên đối nhau gốc C.
  d) Kể tên các đoạn thẳng
  Câu 4: (4 điểm) Trên tia Ax vẽ các đoạn thẳng AB = 3cm; AC = 6 cm.
  a) Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lai?
  b) So sánh AB và BC.
  c) Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không?
  Câu 5: (2 điểm) Hai điểm N, M nằm trên tia Ox sao cho ON = 4cm; NM = 3cm
  Tính OM.
  Đáp án – biểu chấm
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1: a) A a; A y
  b) B a
  0,5
  0,5
  
  Câu 2: a) Bộ ba điểm thẳng hàng: B, M , C
  b) Hai bộ ba đểm không thẳng hàng: A, B, C và A, C, M ….
  0,5
  0,5
  
  Câu 3: a) Các tia không trùng nhau:AC (AB), CB, CA, BC (BA)
  b) các tia trùng nhau gốc A: AC và AB.
  c) Các tia đối nhau góc C: CB và CA
  d) Các đoạn thẳng: AB, AC, BC
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  
  Câu 4:
  Vẽ hình chính xác
  a)Trên tia Ax có AB = 3cm
   
  Gửi ý kiến